Online webinár s Martinom Mihálikom

Týždeň s týždňom sa stretol a pre rodičov našich mladých nádejí je pripravený ďalší online webinár.

Dnešným hosťom bude silovo kondičný a pohybovo nápravný tréner Martin Mihálik. 

Témou online vysielania bude prevencia zranenia mladých hokejstov a pohľad fyzioterapeuta na športovú záťaž detí. 

Prihlasovať sa budete môcť od 18:25. Tešíme sa na Vašu účasť a otázky.