Mládež Slovana prešla kompletnou funkčnou diagnostikou pohybového aparátu

Pri výchove zdravého športovca je potrebné poznať silné a slabé stránky pohybového aparátu ešte pred tréningovým procesom.

 

Diagnostika pohybového aparátu je vstupnou bránou pre akúkoľvek ďalšiu prácu s telom mladého hokejistu. Počas letnej prípravy sme sa sústredili hlavne na mládežnícke kategórie. Hokej je krásny, niekedy tvrdý šport, pri ktorom sa občasným zraneniam nedá predísť. Funkčná diagnostika pohybového aparátu je nevyhnutná súčasť správneho nastavenia dlhodobého a účinného tréningového plánu so zníženým rizikom budúcich zranení.

Výsledkom diagnostiky je prehľadný výstup, ktorý ozrkadľuje, v akom stave je pohybový aparát hráča. Obsahuje rady a tipy ako postupovať pri návrhu tréningového plánu a pri výbere vhodných cvičení a aktivít, aj na základe zistených pohybových daností a limitácií. Dozvieme sa napríklad, ktoré pohyby nemajú dostatočný rozsah, alebo ktoré sú bolestivé. Zistíme pohybové problémy a dysfunkcie hráča, ktoré treba odstrániť. Diagnostika pohybového aparátu je neoddeliteľnou súčasťou pre následnú rehabilitáciu či fyzio tréning. S týmto výstupom následne pracuje tréner daného hráča, ktorý je oboznámený so zdravotným stavom hokejistu a vie ako s ním pracovať. Následne vedia fyzioterapeuti pracovať individuálne na odstránení svalovej dysbalancie.

Svalovú dysbalanciu môžeme ovplyvniť vhodne a správne navrhnutými kompenzačnými cvičeniami. Tie môžu mladého hokejistu urobiť odolnejším, silnejším, rýchlejším, pružnejším a výkonnejším pri športe, ale aj v každodennom živote.

O športovú diagnostiku sa v Slovane postaral fyzioterapeut a silovo kondičný tréner Martin Mihálik.

„V rámci diagnostiky sme použili metodiku MSC (movement compensation screenmant), ktorá nám ukazuje kompenzačné mechanizmy športovca pri základných pohybových stereotypoch. Do týchto cvičení spadá napríklad drep s rukami nad hlavou, drep na jednej nohe a zoskok z bedne s výskokom. V rámci dlhoročných výskumov v posledných dekádach sme sa naučili, ktoré kompenzačné mechanizmy spôsobujú zranenia, alebo zvyšujú ich riziko. Nájdením týchto slabých miest, vieme takýmto stavom predísť, čo môže udržať športovca v hre po celú sezónu a rovnako zaistiť dlhšiu kariéru. Vedľajší benefit je preukázanie pohybovej zdatnosti tímu ako takého. Kompenzácie pohybov v tom isto športe majú tendenciu byť veľmi podobné. Týmto spôsobom vieme vytvoriť skupiny hráčov s podobnými nedostatkami a pracovať na ich odstránení individuálne. ”

 

„Pre staršie ročníky sme diagnostikovali základný rozsah pohybu, nakoľko sa u nich skrátené svaly vyskytujú vo výrazne väčšom množstve. Skrátený a slabý sval má najväčšiu tendenciu sa zraniť, či už natiahnutím, alebo až roztrhnutim. Skrátené svaly majú tendenciu byť aj slabé, čo zapríčiňuje, že nás mozog do pohybu zapája kompenzačné svaly a takýmto spôsobom  dochádza k preťažovaniu. Skrátené svaly majú taktiež tendenciu mať vyšší tonus, ktorý spôsobuje v danom mieste zvýšenú kompresiu. Mimo iného u skrátených a zároveň slabých svalov existujú predispozície, nie len na akútne zranenia, ale aj na chronické bolesti, ktoré športovcov často trápia. Zlepšovaním takýchto stavov, dochádza aj zlepšeniu samotného športového výkonu. V športe je veľmi dôležité vykonať plný rozsah pohybu, aby sme vedeli vyvolať maximálny výkon. ”

 

K celému pretestovaniu mládežníckych kategórii sa vyjadril aj manažér mládeže HC SLOVAN Miroslav Lažo.

„Už na rodičovských webinároch sme deklarovali, že chceme pristúpiť k mládeži inak, ako to bolo v minulosti zvykom. Sledujeme a vnímame, že deti v tejto dobe športujú menej a objavujú sa u nich rôzne svalové dysbalancie. Preto som rád, že sa nám podarilo otestovať vyše 320 mladých hráčov, z ktorých následne robíme zdravších a odolnejších hokejistov. S výstupmi z diagnostiky sú oboznámení rodičia a hlavne tréneri, ktorí budú zaškolení, aby s daným hráčom mohli individuálne pracovať na dennej báze.


Fotogaléria