Mládež Slovana má za sebou ťažkú sezónu, ešte však nekončí

Bez ohľadu na začínajúcu sa druhú vlnu pandémie COVID-19 prevzali noví akcionári v závere leta minulého roku  jednotlivé mládežnícke kategórie HC SLOVAN Bratislava – mládež, o.z. v komplikovanej situácii. Jednou z  prvoradých úloh bolo čo najskôr prinavrátiť dôveru všetkých trénerov, zamestnancov a samozrejme aj rodičov v zdravé a korektné fungovanie klubu, napriek hrozbám obmedzení z dôvodu zhoršujúcej sa zdravotnej situácie.

Jedným z kľúčových opatrení na úseku mládeže bolo udržať a stabilizovať všetkých mládežníckych trénerov, aj s ohľadom na perspektívu ďalších sezón. K tomu výraznou mierou napomohla nová organizácia úhrad členských príspevkov, s možnosťou mesačných a štvrťročných splátok. Tieto finančné prostriedky sa zároveň podieľali na krytí zvýšených nákladov na prenájmy ľadovej plochy, Keďže po väčšinu sezóny bolo možné trénovať iba v skupinách max. po 6 osôb. Financovali sa tiež celoročné prenájmy šatní, nákup nových tréningových a zápasových dresov a štulcní pre všetky kategórie, technické dovybavenie online tréningových procesov IT a komunikačnou technikou, ako aj prezentácie najnovších poznatkov z oblasti diagnostiky mladých športovcov.

Napriek celkovému nepriaznivému výhľadu na plynulý priebeh hokejovej sezóny 2020/21 už v jej samotnom úvode klub nerezignoval a sezónu takpovediac „neodpískal“ hneď na začiatku. Napokon sa podarilo absolvovať tréningový proces prevažne na ľade, s výnimkou desaťtýždňového výpadku (druhá polovica októbra 2020 a mesiace január a február 2021) v čase najtvrdšieho lockdownu a najdramatickejšieho vývoja pandémie. V marci bežali tréningy prostredníctvom jednorazových hromadných podujatí. Sezóna pre deti a mládež Slovana ešte nekončí. Klubu sa podarilo zabezpečiť pokračovanie letnej kombinovanej prípravy až do konca júna, pričom tréningy na ľade budú prebiehať počas celého mája. Za mesiac jún nebude potrebné uhrádzať členský príspevok.

Deti a mladí športovci sú skutočnými obeťami prebiehajúcej celosvetovej zdravotnej krízy. Aj tie slovanistické. Akokoľvek progresívne a obetavo pripravované online tréningy nemohli stopercentne nahradiť chýbajúce zápasy a radosť z hry. Počas celej sezóny sa športoví manažéri mládeže v HC SLOVAN snažili, aby dôsledky pre ďalší hokejový rast detí neboli natoľko dramatické. Bolo to možné aj vďaka veľkorysej pomoci zo strany rodičov. Už v nasledujúcej sezóne by deti a mládež mohli zúročiť prípravu a novo nastavené procesy a metodiky, ktorým sa športoví manažéri mládeže v Slovane počas krízy intenzívne venovali.